Kurzemes Pavasara sprints

3/4. biļetens

Latvijas sprinta kausa 1. posms

Pasaules sprinta ranga ieskaites sacensības (WRE)

2022. gada 2. aprīlis

Sprinta Starta Protokols

ORGANIZATORI

Latvijas Orientēšanās federācija , SIA “O! Latvija”, OK Saldus un OK DR-Krasts
Atbalsta: Liepājas Sporta pārvalde
Galvenais tiesnesis: Matīss Ratnieks
Galvenais sekretārs: Mārtiņš Dūdelis (m.dudelis@gmail.com)
Karte: Ilgvars Caune
Distances – Rūdolfs Zērnis (OK Saldus)
Distanču dienests un starta brigāde – Jānis Bethers (OK DR-Krasts)

SACENSĪBU KONTROLE

Starptautiskais inspektors – Jurģis Krastiņš
Nacionālais inspektors – Ainārs Lagzdiņš

ŽŪRIJA

Guntars Mankus (OK Saldus), Rodrigo Slaviņš (OK Ozons), Nauris Neimanis (OK Ogre)

SACENSĪBU PROGRAMMA

Sacensību centrsStāvlaukums pie koncertzāles “Lielais dzintars”
Iebraukšanas shēma no Liepājas dienvidu puses: skatīt šeit
KP_Liepaja%2015_2022
Liepaja%20SPRINTS%20shema_2022_0402
Sestdiena, 2. aprīlis
No plkst. 17:00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā
18:00 Starts dalībniekiem sprinta distancē
20:00 Apbalvošana

KARANTĪNA & STARTS

Karantīnas zonā jāierodas MW21E dalībniekiem līdz 17:50 , reģistrējoties pie tiesneša. Pēc šī laika iesildīšanās un karantīnas zonu aizliegts atstāt. Karantīna atradīsies koncertzāles “Lielais dzintars” telpās, kur būs iespējams izmantot tualetes un atstāt iesildīšanās drēbes. Elites grupu dalībniekiem iespējams izmantot “Iesildīšanās zonu”, lai gatavotos startam.

Pārējām grupām ir atļauts izmantot iesildīšanās zonu pirms starta. Starts atradīsies tiešā redzamībā no iesildīšanās zonas.

Aizliegts kontaktēties ar finišējušajiem dalībniekiem.

APVIDUS

Sprinta sacensībām tiks izmantots Liepājas pilsētas centrs. Apvidus – jaukta tipa apbūve ar neregulāru ielu tīklu un parka zonu. Apvidus līdzens, bez lieliem kāpumiem. Aprīļa sākumā vidējā temperatūra Liepājā ir aptuveni +5 grādi. Dienā ar sauli tās spīdēšanas ilgums vidēji 7-8 stundas. Aprīļa sākumā ir neliela iespējamība, ka apvidū būs saglabājusies neliela sniega kārta.

KARTE (Vecā karte)

Kartes autors: Ilgvars Caune
Karte sagatavota: 2022. gadā saskaņā ar jaunāko IOF sprinta orientēšanās karšu specifikāciju ISSprOM 2019-2
Mērogs 1:4000, augstumlīknes: 2m
Līdz sacensībām slēgta karte “Liepāja” LOF 1343_2020
Pasākuma dienā treniņiem aizliegts izmantot jebkādu pasākuma dalībnieka īpašumā esošu orientēšanās karti. Sacensību apvidū spēkā ir daļējais embargo. Dalībniekiem ir atļauts atrasties Vecliepājas teritorijā līdz 2. aprīļa plkst 14.00. Aizliegts apvidū trenēties ar orientēšanās karti.

Embargo teritorija: šeit

Leģendu izmērs: M21E grupā – 19 x 5 cm, W21E – 14 x 5 cm.

Speciālie apzīmējumi:
specApzimejumi

DALĪBNIEKU GRUPAS

MW 12,14,16,18,21E, 21, 35, 45, 55, 65, 75

OPEN 1 – tehniski viegla un īsa distance
OPEN 2 – vidējas sarežģītības un garuma distance
OPEN grupas startē no 18:00 līdz 19:00 un tām būs iespējams pieteikties startam uz vietas sacensību centrā.
Starta izloze M21E un W21E grupām tiks veidota balstoties uz IOF Pasaules rangu 2022. gada 25. martā. Dalībniekus iedalīs 3 vai vairākās grupas, balstoties uz WRE punktiem. Katrā grupā tiks veikta izloze, lai noteiktu starta kārtību. Grupa ar vislabākajām ranga vietām startē pēdējā.
Uzvarētāju laiki tiek plānoti atbilstoši LOF OS skrējiena noteikumiem, kas nosaka uzvarētāja laiku sprinta distancē visās grupās 12 līdz 15 minūtes.

Kontrollaiks visās grupās – 60 minūtes.

DISTANČU PARAMETRI

Grupa Garums (km), KP Grupa Garums (km), KP
M12 2.0 - 11 W12 1.8 - 11
M14 2.7 - 16 W14 2.5 - 15
M16 3.2 - 18 W16 2.6 - 16
M18 3.3 - 20 W18 3.0 - 18
M21 3.2 - 18 W21 2.8 - 17
M21E 3.9 - 25 W21E 3.2 - 17
M35 3.2 - 19 W35 2.5 - 16
M45 2.9 - 19 W45 2.5 - 16
M55 2.8 - 16 W55 2.2 - 13
M65 2.4 - 14 W65 1.9 - 12
M75 1.8 - 9 W75 1.6 - 7
OPEN1 2.5 - 15
OPEN2 3.2 - 19

Kāpuma summa visās distancēs ir aptuveni 5 metri.

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA

Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personiskā SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte. Dalībniekiem, kas nav norādījuši personiskā SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte.
SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

PIETEIKŠANĀS

Online līdz 28.03.2022 plkst. 23:59 izmantojot LOF.LV pieteikumu sistēmu
Izmaiņas sūtīt uz m.dudelis@gmail.com

DALĪBAS MAKSAS

Sacensību dalības maksa veicamas ar pārskaitījumu! (skatīt zemāk)

Grupas MW21–55

Pieteikšanās termiņš Dalības maksa
Līdz 28.03.2022 11 EUR

Grupas MW16-20, MW65-75, OPEN

Pieteikšanās termiņš Dalības maksa
Līdz 28.03.2022 8 EUR

Grupas MW12-14

Pieteikšanās termiņš Dalības maksa
Līdz 28.03.2022 6 EUR

Maksājot dalības maksu skaidrā naudā sacensību dienā, dalības maksai (atkarībā no pieteikšanās termiņa) tiek pieskaitīti 50% Katram dalībniekam tiks izrakstīta kvīts, kā dēļ var veidoties lielas rindas.

  • Dalībnieki, kuri piesakās pēc 28.03.22 uz vakantajām vietām, jāmaksā dubulta cena no esošās cenas uz pēdējo pieteikšanās termiņu. Piesakoties novēloti, netiek garantēta starta vieta.
    -Pieteikties uz vietas par pēdējā termiņa maksu var OPEN grupu dalībnieki.
  • Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz OLatvija kontu līdz katra pieteikuma termiņa beigām. Elektroniskais pieteikums sacensībām LOF.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības naudas samaksai.
  • Atsaucot dalību sacensībās pēc pieteikuma termiņa beigām, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas nepārvaramas apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta.

Rekvizīti:
SIA "O! Latvija"
Reģ. Nr. 40103795862
Adrese: Kleistu 18a-1, Rīga, LV-1067
Banka: AS Luminor Bank
SWIFT: RIKOLV2X
Konts: LV91RIKO0002930175825
Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz lof@lof.lv

DALĪBNIEKI UN APBALVOŠANA

Ar atbalstītāju balvām tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieņēmēji visās grupās. OPEN grupās tiks veikta balvu izloze.

DALĪBNIEKU ATBILDĪBA

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā persona.
Tā kā satiksme netiks slēgta, tad dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus.
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā, vai karantīnā (ja noteikts).
Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites un citu grupu vecuma un meistarības grupu dalībniekiem!
Apģērba un apavu izvēle - brīva

GPS IERĪCES

Laikā no ieiešanas priekšstarta teritorijā līdz finišam dalībnieki nedrīkst lietot komunikāciju ierīces, izņemot gadījumus, kad attiecīgu ierīču lietošanu ir atļāvuši rīkotāji.
Drīkst lietot GPS ierīces – tikai datu uzkrāšanas mērķiem. Rīkotāji var pieprasīt dalībniekiem ņemt līdzi distancē maršruta sekošanas ierīces.

SERVISS

WC un medicīniskā palīdzība.

NAKTSMĪTNES & ĒDINĀŠANA

Ēdināšanas iespējas Liepājā: https://liepaja.travel/est-un-izklaideties/kur-paest/
Nakšņošanas iespējas iespējams meklēt Liepājas TIC mājas lapā: https://liepaja.travel/planot/naktsmitnes/

TRANSPORTA IESPĒJAS

Publiskais transports Liepājā: https://www.liepajastransports.lv/lv
Nokļūšana Liepājā: https://liepaja.travel/planot/ka-noklut-liepaja/

CITA INFORMĀCIJA

Sūdzības organizatoram varēs iesniegt 15 minūšu laikā pēc oficiālo rezultātu paziņošanas. Sūdzības iesniedzamas reģistrācijas teltī.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Kurzemes pavasara sprinta laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās Latvijas čempionāta mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.
Kontakti: Matīss Ratnieks, e-pasts info [at] olatvija.lv, t. 20252282

Mājaslapa: https://pavasaris.lv/lv/sprints-2022

COVID-19

Sacensības notiek atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem COVID-19 ierobežošanas noteikumiem. Sacensību dalībnieki atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu. Piesakoties sacensībām, katra iesaistītā persona apņemas stingri ievērot visus Latvijas Republikā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:
• Ja sacensību dalībniekam ir saaukstēšanās simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, aizlikts deguns, galvassāpes u.c.), tad dalībnieks sacensības apmeklēt nedrīkst.
• Sacensību centrā ir jāievēro 2m distance un jāizvairās no pulcēšanās.
• Ierodoties sacensību centrā ir jāveic roku dezinfekcija (dezinfekcijas līdzekļus nodrošina sacensību organizatori).

Sacensību organizatori patur iespēju mainīt epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumus, ja epidemioloģiskā situācija valstī mainās.