Kurzemes Pavasara sprints 2020

LOF Sprinta kausa 1. posms

1. biļetens

Rīkotāji

Sacensības norisinās 2020. gada 4. aprīlī Aucē
Pasākuma rīkotāji ir Latvijas orientēšanās federācija, OK Saldus sadarbībā ar Auces novada pašvaldību.

Sacensību centrs

Sacensību centrs atrodas Auces pilsētā.
Precīza vieta tiks paziņota vēlāk.

Pasākuma programma

Sacensību atklāšana: 17:30
Starts izlozes secībā: no 18:00
Starts Tautas grupai: no 19:00
Uzvarētāju apbalvošana: 19:30

Apvidus un karte

Apvidus: Ielas, parki, pagalmi. Skrienamība no labas līdz izcilai. Galvenokārt ciets segums (asfalts, bruģakmens), atsevišķās vietās grants segums un zālājs.
Karte: Uzmērīta 2019.-2020. gada ziemā, autors Oskars Zērnis, mērogs 1:4000, augstumlīknes ik pa 2,5m.

Dalībnieku grupas

Elites grupas: WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
Vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75
OPEN: Sprinta distance, pieteikšanās sacensību dienā.
Tautas grupa: Izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles

Distances

Distanču plānotājs Rūdolfs Zērnis
Orientēšanās skrējiens sprinta distancē
Uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 minūtes

Aptuvenie distanču garumi

Grupa Sprints 04.04 (km) Grupa Sprints 04.04 (km)
M12 1.5 W12 1.5
M14 2.0 W14 2.0
M16 2.5 W16 2.0
M18 2.5 W18 2.5
M21E 3.5km W21E 3.0km
M21 2.5 W21 2.5
M35 2.5 W35 2.5
M45 2.5 W45 2.0
M55 2.0 W55 2.0
M65 2.0 W65 1.5
M75 1.5 W75 1.5
OPEN 2.0

Bīstamas vietas

Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!

Starta kārtība

Pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā
Starta intervāls 1 minūte

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.
Kontrolpunkti darbosies arī bezkontakta režīmā un dalībnieki drīkst startēt ar SIAC kartēm.
Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent vai SIAC, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.

SportIdent un SIAC iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās

Pieteikšanās periods līdz 29. marta plkst. 24:00
Pēc 29. marta - pieteikšanās tikai uz vakantām vietām.
OPEN un Tautas grupās pieteikšanās sacensību dienas sacensību centrā.

Dalības maksas

MW21E, 21, 35, 45, 55 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 22.03.2020 6 EUR
23.03–29.03.2020 8 EUR
MW12, 14, 16, 18, 65, 75 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 22.03.2020 4 EUR
23.03–29.03.2020 6 EUR
OPEN un Tautas grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
OPEN Sacensību dienā 8 EUR
Tautas Sacensību dienā Par brīvu

Pieteikšanās pēc 29.03.2020 tikai uz vakantajām vietām par 50% dārgāku dalības maksu!
OPEN grupās dalības maksa ir 7 EUR par startu. Pieteikšanās sacensību dienā.
Maksājumus par dalības maksām veikt uz OK Saldus bankas kontu.

Apbalvošana

Trīs labākos dalībniekus katrā sacensību grupā apbalvo atbalstītāju sarūpētām balvām.

Īpaši noteikumi

No 17:30-19.00 nestartējušiem sprinta dalībniekiem ir aizliegts atrasties sprinta sacensību rajonā
Sprinta sacensību rajons tiks precizēts vēlāk.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai ārpus sacensību rajona.
Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem grupu dalībniekiem!

Vairāk informācijas

Emīls Zērnis
Telefons: 20361639
E-pasts: emils.zernis@gmail.com