Kurzemes Pavasara sprints 2021

LOF Sprinta kausa 1. posms

SprintsAtcelts1

2. biļetens

Rīkotāji

Sacensības norisinās 2021. gada 12. jūnijā Aucē
Pasākuma rīkotāji ir Latvijas orientēšanās federācija, OK Saldus sadarbībā ar Auces novada pašvaldību.

Sacensību centrs

Sacensību centrs atrodas Auces pilsētā.

Pasākuma programma

Sacensību atklāšana: 17:00
Starts izlozes secībā: no 17:30
Starts Tautas grupai: no 18:00
Uzvarētāju apbalvošana: 19:00

Apvidus un karte

Apvidus: Ielas, parki, pagalmi. Skrienamība no labas līdz izcilai. Galvenokārt ciets segums (asfalts, bruģakmens), atsevišķās vietās grants segums un zālājs.
Karte: Uzmērīta 2019.-2021. gada ziemā, autors Oskars Zērnis, mērogs 1:4000, augstumlīknes ik pa 2,5m.

Aizliegtais sacensību rajons

Kurzemes Pavasara sprinta aizliegtā teritorija. Potenciālajiem dalībniekiem ir aizliegts nodarboties ar aktivitātēm, kuras dod ievērojamu priekšrocību attiecībā pret citiem dalībniekiem. Šādas aktivitātes, piemēram, ir skriešana, staigāšana apvidū ar jebkāda veida karti. Aizliegtajā teritorija ir atļauts uzturēties, iepirkties, apmeklēt Auci kā tūristam, kā arī skriet bez kartes un nolūka kas dotu priekšrocību sacensībās.
Aizliegtais apvidus

Dalībnieku grupas

Elites grupas: WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
Vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75
OPEN: Sprinta distance, pieteikšanās sacensību dienā.
Tautas grupa: Izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles

Distances

Distanču plānotājs Rūdolfs Zērnis
Orientēšanās skrējiens sprinta distancē
Uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 minūtes

Aptuvenie distanču garumi

Grupa Sprints 12.06 (km) Grupa Sprints 12.06 (km)
M12 1.5 W12 1.5
M14 2.0 W14 2.0
M16 2.5 W16 2.0
M18 2.5 W18 2.5
M21E 3.5km W21E 3.0km
M21 2.5 W21 2.5
M35 2.5 W35 2.5
M45 2.5 W45 2.0
M55 2.0 W55 2.0
M65 2.0 W65 1.5
M75 1.5 W75 1.5
OPEN 2.0

Bīstamas vietas

Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!

Starta kārtība

Pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā
Starta intervāls 1 minūte

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.
Kontrolpunkti darbosies arī bezkontakta režīmā un dalībnieki drīkst startēt ar SIAC kartēm.
Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent vai SIAC, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.

SportIdent un SIAC iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās

Pieteikšanās periods līdz 06.06 plkst. 24:00
Pēc 06.06 - pieteikšanās tikai uz vakantām vietām.
OPEN un Tautas grupās pieteikšanās sacensību dienas sacensību centrā.

Dalības maksas

MW21E, 21, 35, 45, 55 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 06.06.2021 6 EUR
MW12, 14, 16, 18, 65, 75 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 06.06.2021 4 EUR
OPEN un Tautas grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
OPEN Sacensību dienā 8 EUR
Tautas Sacensību dienā Par brīvu

Pieteikšanās pēc 06.06.2021 tikai uz vakantajām vietām par 50% dārgāku dalības maksu!
OPEN grupās dalības maksa ir 8 EUR par startu. Pieteikšanās sacensību dienā.
Maksājumus par dalības maksām veikt uz OK Saldus bankas kontu.

Apbalvošana

Trīs labākos dalībniekus katrā sacensību grupā apbalvo ar atbalstītāju sarūpētām balvām.

Īpaši noteikumi

Nestartējušiem sprinta sacensību dalībniekiem ir jāreģistrējas iesildīsānās zonā līdz 17:15.
No 17:15-19.00 nestartējušiem sprinta dalībniekiem ir aizliegts atrasties sprinta sacensību rajonā
Iesildīšanās zona tiks precizēts vēlāk.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!
Nestartējušiem dalībniekiem ir jāatrodas iedildīšanās zonā pie sacensību centrā vai ārpus sacensību rajona.
Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem grupu dalībniekiem!

Vairāk informācijas

Emīls Zērnis
Telefons: 20361639
E-pasts: emils.zernis@gmail.com