Kurzemes Pavasara sprints 2019

LOF Sprinta kausa 1. posms

1. biļetens

Rīkotāji

Sacensības norisinās 2019. gada 6. aprīlī Saldū
Pasākuma rīkotāji ir Latvijas orientēšanās federācija, OK Saldus sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību.

Sacensību centrs

Sacensību centrs atrodas O.Kalpaka laukuma apkārtnē.
Aptuvena sacensību norises vieta ir atrodama šeit.
Precīza sacensība centra vieta tiks publicēta vēlāk.

Pasākuma programma

Sacensību atklāšana: 17:30
Starts izlozes secībā: no 18:00
Starts Tautas grupai: no 19:00
Uzvarētāju apbalvošana: 19:30

Apvidus un karte

Apvidus: Ielas, parki, pagalmi. Skrienamība no labas līdz izcilai. Galvenokārt ciets segums (asfalts, bruģakmens), atsevišķās vietās grants segums un zālājs.
Karte: Uzmērīta 2019.gada ziemā, autors Oskars Zērnis, mērogs 1:4000, augstumlīknes ik pa 2,5m.
Vecā Saldus pilsētas sprinta karte ir pieejama šeit.

Dalībnieku grupas

Elites grupas: WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma
Vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75
OPEN: Sprinta distance, pieteikšanās sacensību dienā.
Tautas grupa: Izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles

Distances

Distanču plānotājs Rūdolfs Zērnis
Orientēšanās skrējiens sprinta distancē
Uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 minūtes

Bīstamas vietas

Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!

Starta kārtība

Pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā
Starta intervāls 1 minūte

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.
Kontrolpunkti darbosies arī bezkontakta režīmā un dalībnieki drīkst startēt ar SIAC kartēm.
Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent vai SIAC, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.

SportIdent un SIAC iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās

Pieteikšanās Kurzemes Pavasara sprintam šeit
Pieteikšanās periods līdz 31. marta plkst. 24:00
Pēc 31. marta - pieteikšanās tikai uz vakantām vietām.
OPEN un Tautas grupās pieteikšanās sacensību dienas sacensību centrā.

Dalības maksas

MW21E, 21, 35, 45, 55 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 24.03.2019 5 EUR
25.03–31.03.2019 7 EUR
MW12, 14, 16, 18, 65, 75 grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
Līdz 24.03.2019 3 EUR
25.03–31.03.2019 5 EUR
OPEN un Tautas grupās
Reģistrēšanās datums Maksa
OPEN Sacensību dienā 7 EUR
Tautas Sacensību dienā Par brīvu

Pieteikšanās pēc 31.03.2019 tikai uz vakantajām vietām par 50% dārgāku dalības maksu!
OPEN grupās dalības maksa ir 7 EUR par startu. Pieteikšanās sacensību dienā.
Maksājumus par dalības maksām veikt uz OK Saldus bankas kontu.

Apbalvošana

Trīs labākos dalībniekus katrā sacensību grupā apbalvo ar Saldus pašvaldības sarūpētām balvām.

Īpaši noteikumi

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem grupu dalībniekiem!

Vairāk informācijas

Emīls Zērnis
Telefons: 20361639
E-pasts: emils.zernis@gmail.com