Arhīvs

2017

Talsi, Mācītājmuiža

2016

Naudīte

2015

Biksti

2014

Bernāti

2013

Kalvene

2012

Pokaiņi

2011

Skrunda

2010

Ventspils

2009

Tērvete

2008

Liepāja

2007

Biksti

2006

Talsi

2005

Kuldīga

2004

Ventspils

2003

Kuldīga