Apvidus

Jaukta tipa mežs, pārsvarā ļoti laba un laba skrienamība. Atsevišķās vietās skrienamība ir apgrūtināta, vietām atsevišķi krituši koki. Purvi un purviņi ar dažādu skrienamības pakāpi. Pirmās dienas apvidū lēzenas reljefa formas. Neizteikts stigu un taku tīkls. Dažādu vecumu izcirtumi, taču pārsvarā apvidus ir labi skrienams. Otrajā sacensību dienā apvidus ir ar izteiktām reljefa formām un mikrorelfeju.

Vecā Klūgu meža karte ir pieejama šeit.
Vecā Mučukalna meža karte ir pieejama šeit.